Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Árvaellátás

2014.12.25

 

Az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy – jogszerző – gyermekének, örökbefogadott gyermekének, meghatározott feltételek mellett nevelt gyermekének, testvérének, unokájának járó hozzátartozói nyugellátás.

Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban, vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is -, akinek szülője haláláig az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg.

Árvaellátás jár a testvérnek és az unokának (ideértve a dédunokát és ükunokát) is, ha őt az elhunyt saját háztartásában eltartotta, és a gyermeknek tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.

Az árvaellátás a jogszerző halála napjától a gyermek 16. életéve betöltése napjáig, nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetén a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. életév betöltéséig jár.

Ha az árvaellátásra jogosultság megszűnése előtt a gyermek megrokkan, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.

Az árvaellátás gyermekenként annak a nyugdíjnak a 30 %-a, ami az elhunytat öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjként halála időpontjában megillette, vagy megillette volna. A nyugdíj 60 %-a jár árvaellátásként annak a gyermeknek,

akinek mindkét szülője elhunyt,
akinek életben levő szülője rokkant.

Az árvaellátás iránti igény elbírálására, illetve az ellátás megállapítására, ha

a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el, az igénylő lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága,
az elhunyt jogszerző sajátjogú nyugellátásban – ide nem értve a rehabilitációs járadékot – részesült, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (1820 Budapest)
a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el, de az igény szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezményen alapul, vagy az igénylő külföldön él, tartózkodik, a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság jogosult.

www.kormanyhivatal.hu